Są jeszcze wolne miejsca! Spotykamy się jak zwykle online na platformie zoom.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Projekt antydyskryminacyjny „Żyd, Gej – deformacje nieznanego”  zrodził się z potrzeby odpowiedzi na kłamliwe i propagandowe obrazy Żydów i przedstawicieli społeczności LGBTQ+ oparte na  stereotypach i celowych wykrzywieniach. A tych w Polsce nie brakuje, wystarczy przypomnieć pacyfikację spontanicznej parady środowisk LGBTQ+ z 7 sierpnia 2020 roku czy fakt, że nasz kraj został sklasyfikowany na ostatniej pozycji w UE w rankingu ILGA-Europe mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie. W ramach działań warsztatowych uczestnicy i uczestniczki konfrontują tytułowe deformacje z rzeczywistymi obrazami Żydów i osób LGBTQ+.  Takie działanie pozwala na pogłębioną refleksję poświęconą tematyce dyskryminacji i konstrukcji tożsamości.

Spread the love

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *