O projekcie

Projekt antydyskryminacyjny „Żyd, Gej – deformacje nieznanego”  zrodził się z potrzeby odpowiedzi na kłamliwe i propagandowe obrazy Żydów i przedstawicieli społeczności LGBTQ+ oparte na  stereotypach i celowych wykrzywieniach. A tych w Polsce nie brakuje, wystarczy przypomnieć pacyfikację spontanicznej parady środowisk LGBTQ+ z 7 sierpnia 2020 roku czy fakt, że nasz kraj został sklasyfikowany na ostatniej pozycji w UE w rankingu ILGA-Europe mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Niestety homofobia i antysemityzm cały czas są naszą codziennością. 

ZWIASTUN PROJEKTU

Kluczowym założeniem przyjętym przez twórców warsztatów jest przeciwstawienie bohaterów filmów dokumentalnych mętnym i krzywdzącym sądom dotyczącym zbiorowości, do których te osoby należą. Taka metoda pozwala na nawiązanie osobistych relacji z bohaterkami i bohaterami obrazów, które stanowią zapis otaczającej nas rzeczywistości. Stereotypy czy mowa nienawiści zwykle nie wytrzymują konfrontacji z wielopłaszczyznowym portretem konkretnego człowieka.   

Tworząc ten projekt, z dziesiątek filmów które pokazujemy naszym widzom każdego roku, wybraliśmy trzy, żeby podczas warsztatów „Żyd, Gej – deformacje nieznanego”  opowiedzieć historie, które nas poruszyły, żeby przedstawić ludzi, którzy w różny sposób doświadczają inności.

Naszym celem jest obnażenie stereotypów i mowy nienawiści dotyczących Żydów i przedstawicieli społeczności LGBTQ+ poprzez spotkania z żywymi ludźmi, których nie da się wbić w propagandowe formuły i zdehumanizować. Te historie pokazują, że nasi bohaterowie i bohaterki nie są ideologią czy kliszami z antysemickich lub homofobicznych przekazów.  

Projekt „Żyd, Gej – deformacje nieznanego”  jest realizowany przez Fundację „Kamera Dawida” WJFF.pl, w ramach programu „Aktywni Obywatele”. Nasza fundacja jest organizatorem najstarszego i największego w Polsce Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej, którego głównym partnerem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną na terenie całego kraju. 

Organizowane przez nas warsztaty są darmowe i odbywają się online. 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Zgodnie z umową dwustronną między rządem polskim a rządami Państw-Darczyńców środki przeznaczone na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego podzielone zostały na dwa programy: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o budżecie 30 milionów EUR i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o budżecie 23 milionów EUR. Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Aktualności

Spread the love